№ 7 (2018)

Зміст

Статті

СПІВПРАЦЯ МИРОНА КОРДУБИ ІЗ ГАЗЕТОЮ «ДІЛО» XML
Тарас Батюк
БІЛЯ ВИТОКІВ АРХЕОГРАФІЧНОЇ КОМІСІЇ НТШ: ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО В 1894 – 1895 рр Без заголовку
Ольга Владига
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ НА ВОЛИНІ І В ГАЛИЧИНІ (початок ХХ ст.): ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ Без заголовку
Микола Галів
ЛЬВІВСЬКА ІСТОРИЧНА ШКОЛА МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО: НОВИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ СИНТЕЗ Без заголовку
Ігор Гирич
РЕПРЕСІЇ РАДЯНСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОТИ РОДИН ПОВСТАНЦІВ У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН (1945 – 1954) Без заголовку
Василь Ільницький, Наталія Кантор
ВИЯВЛЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ РАДЯНСЬКИМИ РЕПРЕСИВНО-КАРАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНСЬКИХ, ПОЛЬСЬКИХ ТА ЄВРЕЙСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У М. ДРОГОБИЧ (1940 р.) XML
Василь Ільницький
ЛЬВІВСЬКИЙ ЧАСОПИСУ «PRZEGLĄD АRCHEOLOGICZNY» ТА УКРАЇНСЬКА ТЕМАТИКА Без заголовку
Лідія Лазурко
M. STAKHIV’S POLITICAL ACTIVITY IN RESEARCHES BY THE REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS ABROAD AND COMNTEMPORARY DOMESTIC HISTORIANS Без заголовку
Олександр Козій, Оксана Горбачик
СЕЛЯНСЬКИЙ ФАКТОР ПЕРЕХОДУ ДО НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921 р.) Без заголовку
Сергій Корновенко
РЕЦЕПЦІЯ ЄВРОПИ/ЗАХОДУ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА Без заголовку
Іван Куций
ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ НА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПОГРАНИЧЧІ Без заголовку
Микола Литвин
ЮРІЙ НЕМИРИЧ ЯК ІДЕАЛЬНИЙ РЕПРЕЗЕНТАНТ ШЛЯХЕТСЬКОГО СТАНУ У ВІЗІЇ В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО Без заголовку
Віталій Масненко
ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ВІЙСЬКОВОГО МУЗЕЮ (1917 – 1920 роки) Без заголовку
Вадим Машталір
ҐЕНЕЗА ТА ПОХОДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВНИХ БРАТСТВ УКРАЇНИ І БІЛОРУСІЇ У ПРАЦЯХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОСІЙСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ (50-ТІ. РР. XIX ПОЧ. XX СТ.) XML
Василь Менько
ПОВОЄННЕ РОБІТНИЦТВО УРСР (1946 – 1965 рр.) В ОЦІНЦІ ЗАХІДНОЇ РАДЯНОЛОГІЇ Без заголовку
Дмитро Нефьодов
РАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЖКОЇ ПРОМИСЛОВІСТІ СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ XML
Лариса Синявська
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИДОБУТКУ НАФТИ ТА ГАЗУ В УКРАЇНІ XML
Юрій Слісаренко
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ У ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ XML
Олександра Стасюк
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ У ДЗЕРКАЛІ ПОЛЬСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ (МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ CONTRA ФРАНЦІШЕК РАВІТА-ГАВРОНСЬКИЙ) Без заголовку
Віталій Тельвак, Вікторія Тельвак
РОЗВИТОК АГРОХОЛДИНГОВИХ СТРУКТУР В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ (ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕВАГИ ТА СОЦІАЛЬНІ ЗАГРОЗИ) Без заголовку
Яніна Федоренко
ФАКУЛЬТЕТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАРОДНОЇ ОСВІТИ (1921 – 1930) Без заголовку
Діана Яблонська